Kuličková ložiska

Kuličková ložiska jsou nejrozšířenějším druhem valivých ložisek. Díky své vnitřní konstrukci unesou radiální i axiální zatížení.

PRODUKTY:

     Kulickova loziska

Standardní řady: s plechovou, masivní nebo polyamidovou klecí, v závislosti na řadě a rozměrech

- Metrické rozměry: Jednořadá: 6700, 6800, 6900,16000, 6000, 6200, 6300, 6400 

- Miniaturní ložiska (str.5)
- Velkorozměrová ložiska: díra ≤ 1320 mm

Dvouřadá: 4200, 4300

- Palcové rozměry (R-)

 Typ těsnění   Vlastnosti   Přídavná označení
 Kryt  Plech  -Z / -ZZ
 Těsnění   Standardní kontaktní těsnění  -LU / -LLU (NTN); -E / -EE (SNR)
 Těsnění   Bezkontaktní labyrintové těsnění   -LB / -LLB
 Těsnění   S nízkým třením a systémem na vyrovnání tlaku  -LH / -LLH
 Těsnění   Standardní kontaktní těsnění pro vysoké teploty (+150°C)  -LUA / -LLUA
 Těsnění   Standardní kontaktní těsnění pro velmi vysoké teploty (+200°C)  -LUA1 / -LLUA1
 Těsnění   Standardní kontaktní těsnění pro extrémní teploty (od -100°C do +200°C)  -LUA2 / -LLUA2

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Snížená (-C2) nebo zvýšená (-C3, -C4, -C5) vnitřní radiální vůle
Zvýšená přesnost (-P6, -P5, -P4)

  • Možné typy klecí (přídavná označení)
 Typ klece   NTN   SNR
 Mosazná  -L1  -M
 Masivní ocelová  -F1  -
 Nýtovaná ocelová  -JR  -
 Z polyamidu zesíleného skelnými vlákny  -T2  -G15

  
 

 

 

 

 

Úpravy kroužků

• Provedení drážky na vnějším kroužku s pojistným kroužkem (-NR) nebo bez pojistného kroužku (-N)
• S kuželovou dírou (-K), s kulovým povrchem (-S)

Varianty materiálu
• Cementační ocel (E-)
• Nerezová ocel (viz Ložiska z nerezové oceli)
• Ocel se speciální tepelnou úpravou a prodlouženou životností (TMB-, TAB-)

Stabilizace na vyšší než standardní provozní teploty (TS1 / TS2 / TS3 / TSX)

  • SPECIÁLNÍ ložiska vyvinutá pro náročné prostředí:

Ložiska s kompenzací roztažení kroužku

   

• EC- : Pokud není možné upevnění vnějšího kroužku (krouticí zatížení na vnějším kroužku)
nebo pokud hrozí riziko protáčení kroužku

• AC- : Podobné provedení jako EC-, funkce proti protáčení je zajištěna pomocí dvou 
O-kroužků

Ložiska z nerezové oceli (NTN: F-, SNR: S-): Ochrana proti korozi (námořní prostředí, potravinářský

průmysl, atd.)

Řada TOPLINE: Standardní rozměry pro speciální aplikace

Specifické podmínky Parametry Přídavná označení
Vysoké teploty +150°C -FT150
Vysoké teploty +200°C -HT200
Vysoké teploty  +350°C -F600
Nízké teploty  -60°C  -LT
Vysoké rychlosti  Až 700 000 NDm  -HV
  
  
Rada emtr      

Řada EMTR: Ložiska s velmi nízkou hlučností určená pro elektromotory

Řada MEGAOHM: Elektricky izolovaná ložiska určená zejména pro aplikace v elektromotorech
a generátorech

Řada CLEAN: Pro prostředí s extrémním vakuem (polovodiče, letecký průmysl, atd.)

Ložiska s integrovanými senzory 

Ložiska s tuhým mazivem

 

Vysoce přesná ložiska (viz str. 12)
Standardní řady:
Stykový úhel 30° v závislosti na řadě a rozměrech:
Jednořadá: 7800, 7900, 71900, 7000, 7200, 7300, 7400
Velkorozměrová ložiska: díra < 1060 mm
Dvouřadá: 5200, 5300, 3200, 3300
U řady 3200 a 3300 stykový úhel 25° nebo 32°v závislosti na typu

 Typ klece 

 Přídavná označení

 Z fenolické pryskyřice  T1 -
 Plechová  -J

 Z polyamidu zesíleného skelnými vlákny

 -G15 (SNR)
 -T2 (NTN)
 Mosazná  -M (SNR)
 -L1 (NTN)
 Masivní ocelová  -F1 (NTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varianty  Přídavná označení   Značky
 Stykový úhel 25°  -AD   NTN
 Zvětšený stykový úhel 40°  -B  NTN and SNR
 Univerzální párování bez předpětí  -G  NTN and SNR
 Bezkontaktní plechové kryty  -ZZ  NTN and SNR
 Kontaktní těsnění  -EE  SNR
 Bezkontaktní labyrintové těsnění   -LLB   NTN

 

 

 

  

  

  

 

 

Standardní řady: masivní klec (NTN: -L1, SNR: -M): QJ200, QJ300
 

  • DVOUŘADÁ NAKLÁPĚCÍ LOŽISKA
   

Standardní řady: Klec z plechu nebo z polyamidu zesíleného skelnými vlákny
(NTN: -T2, SNR: -G15) Řady 1200, 2200, 1300, 2300

Možné varianty: • Kontaktní těsnění (SNR: -EE) • Kuželová díra (-K) • Rozšířený
vnitřní kroužek - řady 11200 a 11300

 

  • MINIATURNÍ LOŽISKA
   

Standardní řady: 670, 680, 690, 600, 620, 630

  • s plechovým krytím nebo bez
  • s plastovým těsněním nebo bez
  • s přírubou (FL-)
  • metrické nebo palcové (R-) rozměry

Řada s pogumováním (F-SX)
Řada čepových ložisek (BCP-)
Řada ložisek z nerezové oceli (F-)

 

  • LOŽISKA S NÍZKÝM PRŮŘEZEM
   
Způsob styku  Přídavné označení
Radiální KR
Kosoúhlý KY
Čtyřbodový  KX
Dodáváme také v provedení s těsněním