HONEYWELL - Oblast Sensing & Control

Firma Honeywell je světový výrobce špičkových prvků strojní a průmyslové automatizace. Toto postavení dosáhla firma svými výrobky, které jsou po technické stránce promyšleny a koncipovány tak, aby co nejhospodárněji řešily úkoly v oblasti měření a regulace, které si zákazník přeje. Na základě úzké spolupráce se zákazníkem vytvořila firma Honeywell rozsáhlý výrobní program prvků pro výrobce strojů, výrobních zařízení, přístrojové techniky, automobilů, letadel na jedné straně, a široký sortiment produktů pro průmyslovou automatizaci na straně druhé.

Své postavení světové špičky na trhu spínačů, snímačů a přístrojů pro automatizaci zajišťuje firma Honeywell značnými prostředky, vynakládanými na výzkum a vývoj v oblasti nových technologií. Pokud by některý ze standardních výrobků zcela neodpovídal Vašemu použití, nabízí firma Honeywell své dlouholeté zkušenosti ve vývoji a výrobě prvků dle přání zákazníka. Tak vznikly mimo jiné optoelektrické snímače hladiny, odporová teplotní čidla nebo snímače otáček pro automatické převodovky.

Certifikát ISO 9001
V říjnu 1996 byla firma Honeywell, s.r.o. certifikována firmou Lloyd´s Register Quality Assurance. Certifikace zahrnuje veškerou činnost firmy, včetně řízení projektů a vývoje aplikačního programového vybavení. Systém řízení jakosti byl certifikován podle normy ISO 9001:94, systém pro vývoj, distribuci a údržbu software podle požadavků TickIT, nadstavby ISO 9001. Certifikát na zpracování software získala tato česká dceřiná společnost jako první mezi zeměmi střední a východní Evropy.

 Firma TROMA, s.r.o. je distributorem výrobků firmy Honeywell pro ČR.

 

Produkty:

MIKROSPÍNAČE MICRO SWITCH ™ Large a subminiaturní spínače byly navrženy pro vysoce přesné aplikace a zaručují zvýšenou přesnost a opakovatelnost. 
 

Honeywell Micro Switch Premium Honeywell Micro Switch Standard Honeywell Micro Switch Premium


KONCOVÉ SPÍNAČE
Výrobní závody firmy Honeywell ve Spojených státech, Německu, Francii, Skotsku, Japonsku, Kanadě a Mexiku sledují a ovlivňují celosvětové vývojové trendy a prostřednictvím prodejní sítě zaručují technický servis a rychlé dodávky výrobků po celém světě. 

K dispozici s různými pohony, elektrické specifikace, koncovek,a krytí  Honeywell Sensing a Control je (S & C), koncové spínače nabízejí vynikající flexibilitu a výkon. Tyto přesné mžikové spínače - utěsněné v robustních pouzdrech - slouží k detekci přítomnosti nebo nepřítomnosti v oblastech, kde je povolen fyzický kontakt.
 

Koncovy spinac Koncovy spinac Koncovy spinac


BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČE

 Pevné, robustní . Když potřebujete komplexní řešení pro strojní zabezpečení, Honeywell vám pomůže vyřešit problém s jedním z nejširších portfolií spínačů v tomto odvětví.

Bezpecnostni spinac Bezpecnostni spinac

 

Další informace

O šíři portfolia produktů a službách firmy Honeywell se můžete přesvědčit na následujících webových stránkách: