CARPANELLI

Italská společnost Carpanelli byla založena v roce 1947. Je výrobcem především speciálních asynchronních motorů (nebrzdových i brzdových), které  představují  cca 60% produkce. Vyrábějí se motory pro nejrůznější aplikace. Motory jsou v souladu s mezinárodními normami. Homologace motorů Carpanelli se vztahuje na motory s napětím 0 – 600 V, série M – DP – MM – MDA – MA – MADP – MMA

 Firma TROMA, s.r.o. je partnerem firmy Carpanelli pro ČR.

 

PRODUKTY:
 

 • Motory série ME
  Vysoce účinné motory IE2; 2-, 4-, 6- pólové, velikost 80 – 160 pro 2- a 4-pól, 90 – 160 pro 6-pól.
   
 • Motory série MRE
  Vysoce účinné motory IE3; 2-, 4-, 6- pólové, velikost, velikost 80 – 160 pro 2- a 4-pól, 112 pro 6-pól.
   
 • Motory série M
  Asynchronní trojfázové motory; 2-, 4-, 6-, 8- pólové, velikost 50 – 160 pro 2- a 4-pól, 56 – 160 pro 6- a 8-pól.
   
 • Motory série DP
  Asynchronní  trojfázové dvourychlostní motory; 2/4, 4/6, 4/8, 2/6, 2/8, 6/8, 2/12 pólů; , velikost 63 – 160 pro 2/4-pól, 71 – 160 pro 4/6- a  4/8-pól, 71 – 132
  pro 2/6-pól, 63 – 132 pro  2/8- pól,  71 – 132 pro 6/8-pól, 80 – 112 pro 2/12-pól.
   
DP1 DP2 DP3

 

 • Motory série MM
  Asynchronní  jednofázové motory; 2-, 4-, 6- pólové, velikost 50 – 100 pro 2- a 4-pól, 63 – 100 pro 6-pól.
   
MM1 MM2 MM3

 

 • Motory série MDE
  Asynchronní jednofázové motory s elektronickým relé; 2-, 4-, 6- pólové, velikost 63 – 100 pro 2- a 4-pól, 71 – 100 pro 6-pól. 
   

 • Motory série MDC 
  Asynchronní  jednofázové motory s odstředivým spínačem; 2-, 4-, 6-pólové; velikost 71 – 100 pro 2-, 4- i 6-pól
   

MDC1 MDC2 MDC3

 

 • Motory série MA
  Asynchronní trojfázové brzdové motory; 2-, 4-, 6-, 8- pólové; velikost 56 – 160 pro 2-, 6-, 8-pól, 50 – 160 pro 4-pól
   
 • Motory série MADP
  Asynchronní  trojfázové  dvourychlostní brzdové motory; 2/4, 4/6, 4/8, 2/6, 2/8, 6/8, 2/12 pólů;  velikost 63 – 160 pro 2/4- a 4/8-pól, 71 – 160 pro 4/6-pól, 63 – 130 pro 2/8-pól, 71 – 132 pro 2/6- a  6/8-pól, 80 – 112 pro 2/12-pól.
   
MADP1 MADP2 MADP3

 

 • Motory série MMA
  Asynchronní jednofázové brzdové  motory; 2-, 4-, 6- pólové; velikost 56 – 100 pro 2 a 4 póly, 63 – 100 pro 6 pólů
   

MMA1 MMA2 MMA3

 

 • Motory série MV
  Vektorové motory;  velikost 63 - 112

MV1 MV2

 

 • Motory série MVC
  Kompaktní kvadratické vektorové motory; 4-pólové;  velikost 63 - 90
   

MVC1 MVC3

 

 • Motory série MVS100
  Vektorové motory se standardní přírubou; 4-pólové; velikost 100 – 160 
   

MVS1 MVS2 MVS3

 

 • Motory série MII
  Integrované invertované jednofázové motory; 2-, 4-, 6-pólové; velikosti 71 – 90 pro všechny uvedené póly
   

MII

Další informace