Vývoj firemního loga

Pro zajímavost si Vám dovolujeme představit, jak se historicky vyvíjelo logo firmy TROMA:

 

Rok 1991            Rok 1992
             
               
       
Rok 1995     Rok 2004 (od 17.1. s ochrannou známkou)