Servis

Zajištění špičkového servisu pro případnou montáž dodaných komponentů je společne s prodejem náhradních dílů a strojních komponentů hlavním cílem naší společnosti. Servis je  zajišťován profesionálními partnerskými firmami v těchto oblastech:

 

1. HYDRAULIKA, PNEUMATIKA, MAZACÍ SYSTÉMY

Kompletní servis v této oblasti je zajišťován ve spolupráci s certifikovanou firmou Chvalis, s.r.o. a firmou JOFA- Petr Fabík (web je rozpracován)

 • Servis a případná montáž dodaných komponentů
 • Provozování konsignačních skladů
 • Řešení havarijních situací
 • Náhrady zastaralých již nevyráběných dílů
 • Bezplatná technická pomoc při specifikaci dílů přímo u zákazníka u odstaveného zařízení, nebo dle poskytnuté dokumentace
 • Smluvní dlouhodobý servis pro údržby
 • Preventivní servis, výměna olejů,filtrace hydraulických zařízení

2. ​OPRAVY A REKONSTRUKCE MECHANICKÝCH ČÁSTÍ STROJŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Servis v této oblasti je prováděn ve spolupráci s firmou  Imont Press  s.r.o. a firmou JOFA – Petr Fabík (web je rozpracován). V servisních činnostech se zaměřujeme jak na běžnou každodenní strojní údržbu, tak i na opravy, střední opravy a generální opravy zařízení, až po montáže technologických celků.

Komplexní služba obsahuje:

2a/ Konstrukční a projekční činnost

 • strojírenská konstrukční práce, projektování v 3D systému Autodesk Inventor, sestavové výkresy, výrobní dokumentace - dílenské, výrobní výkresy ocelových konstrukcí, výrobní dokumentace pro opravy strojních zařízení, projektová dokumentace nových technických prvků, výpočty metodou FEM
 • technické poradenství, návrhy a výpočty ložiskových uložení, statické a dynamické analýzy, aplikace nových těsnicích technologií
 • správa technické dokumentace systém PDM/PLM, evidence zakázek v systému “Easy archiv“ od jejich objednávky až po předání, systém plně odpovídá ČSN EN ISO 90001:2001
 • skenování a velkoplošný tisk - formát A4-A0 

2b/ Servisní činnost

 • kontrola a prověření souvisejících dílů
 • vypracování technické dokumentace
 • opravárenská činnost
 • zajištění výroby vyráběných náhradních dílů podle předaného vzoru, podle předané dokumentace nebo také podle námi zkreslené výrobní dokumentace
 • technický dozor při montáži
 • koordinace oprav s ostatními službami
 • montáž centrálního mazání
 • diagnostické ustavování soustrojí
 • montáž ložisek, montáž probíhá bezúderovou tlakovou metodou Drive-up, při které je využíván veliký sortiment matic s mobilní hydraulickou centrálou, ohřevy ložisek pomocí ohřívacích zařízení SNR
 • opravy metodou tekutého kovu pro opravy strojních dílů obtížně demontovatelných z technologických celků
 • opravy papírenských sacích válců, včetně výměn a dodávek ložisek, těsnících prvků, oprav rozvodů ostřikové vody, rekonstrukce mazacích systémů, včetně dynamického vyvážení, repase čepů a nábojů na obráběcích centrech, opravy dopravníků, rozvlákňovačů, separátorů, rafinery, míchadla, třídiče a další strojní celky, seřizování nátoků, opravy vývěv a čerpadel a repase převodovek

2c/ Zakázková výroba

 • Od nejdrobnějších servisních služeb až po realizaci velkých celků. Nabídka zahrnuje: obrábění, broušení, frézování, tepelné opracování, povrchovou úpravu - zinkování, lakování, renovaci technologických prvků, výroba svařenců, dodávka oběžných kol ventilátorů, výroba hřídelí  a čepů

2d/ Servis ložisek

 • Montáž a demontáž, mazaní ložisek i systémů, vibrační diagnostika, montážní a optická měření, boroskopická inspekce stavu strojních dílů, dodávka nářadí pro montáž a demontáž ložisek, ohřívací zařízení SNR